Tragedyanın Kökeni

Tragedyanın Kökeni
Our Price$13.49
Price Before$19.25
Code118694
AuthorGeorge Thomson
ISBN9753880154
Barcode978975388015X
PublisherPayel Yayınları
PublishedIstanbul, Mar. 1990
Pages407
Weight1.88


    In stock. Usually ships out in 1 business day.


Tragedyanın Kökeni (Aiskhylos ve Atina), yalnızca Aiskhlos'un oyunlarının ve onların seslendiği izleyiciler için taşıdığı anlamın incelenmesi değil, Atina demokrasinin kökenlerini, gelişmesini ve dolayısıyla batı uygarlığının ve kültürünün yapısını da irdeleyen değerli bir araştırmadır. Zira Proseför Thomson, Aiskhylos'un oyunlarının, alışılagelmiş yazınsal eleştirinin ya da geleneksel klasik bilgi ölçütlerinin sınırları çerçevesinde asla çözümlenemeyeceği görüşündedir. Aiskhylos'un tragedyaları Atina'nın toplumsal ve siyasal yaşamının öylesine ayrılmaz bir parçasıdır ki, ancak ve ancak Atina'nın tarihsel içeriğinin tamamının sistemli olarak incelenmesiyle anlaşılabilir. Dolayısıyla, bu kitabın birinci amacı Aiskhylos'un anlaşılması olmakla birlikte, inceleme, erken Yunan şiirinin tarihi, Yunan düşüncesindeki yaşamsal unsurların gelişmesi, Yunan tragedyasının dinsel temelleri ile, bütün bu kültürel gelişmelerin ilkel anaerkil kabile toplumundan Yunan kent-devletine geçişle olan ilişkisi de içinde olmak üzere, çok daha geniş bir alanı kapsamaktadır. George Thomson'un bu incelemesi, eski Yunan uygarlığına tarihsel maddeciliğin ilkelerini uygulama yolunda yapılan ilk girişimdir. Yazar daha sonra yazdığı Tarihöncesi Ege ve İlk Filozoflar adlı diğer iki kitabında da bu çalışmasını sürdürmüştür.