Aleviler ve Bektaşiler Arasında / Bütün Eserleri 2

Aleviler ve Bektaşiler Arasında / Bütün Eserleri 2
Our Price$9.49
Price Before$12.99
Code56063
AuthorArslan Tekin
ISBN6055965495
Barcode9786055965495
EditorMustafa Erdem Kafkaslıoğlu
PublisherBilge Oğuz Yayınları
Publishedİstanbul, Ocak 2009
Pages202
Weight1.06


    In stock. Usually ships out in 1 business day.


Arslan Tekin, Anadolu'da Alevîlerin, Balkanlar'da Bektaşîlerin arasına girdi. Alevîliği ve Bektaşîliği kendilerinden dinledi; Cemlerinde gördüklerini yazdı. Alevîliğin ve Bektaşîliğin içlerinde yaşamadan anlaşılamayacağı gerçeğini ortaya koydu tanınmış gazeteci ve yazar Arslan Tekin...

Sünnîler Diyanet İşleri Başkanlığı adı altında birleştirilip "kontrol"de tutulurken, Alevîler niçin kendi hâllerine bırakıldı? Dedelik ne demek? Niçin babadan oğula geçiyor? Alevîler dedelerle bir yol alabilirler mi? Dedelik hakkında kendileri ne diyorlar? Arnavut Bektaşîlerin iddiaları... Bektaşîliğin merkezi neresi? Tiran mı, Hacıbektaş mı? Türkiye'de Alevîlik, Başkanlarda Bektaşîlik nereye gider?

Alevîlik ve Bektaşîlik hakkında çok şey söylendi, çok şey yazıldı ama böylesi insanı saran, ısıtan, aydınlatan bir üslûpla ilk defa okuyacaksınız. Alevîlik-Sünnîlik polemikleri... Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kitabın yazarına yaptığı açıklamalar...

Elinizdeki kitap bir başka açıdan Alevîlik-Bektaşîlik-Sünnîlik meselesine eğiliyor.